Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

UK - Butterflies LTD non profit organisation                REGISTERED AT UK Register of Learning Providers

Registration number of Learning Providers in the UK (UKPRN) is 10066595

Poznaj rodzaje przemocy domowej


Przemoc domowa to:

To zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc fizyczna


Bicie, popychanie, odpychanie, szarpanie, duszenie, policzkowanie, szarpanie za włosy, kopanie, szczypanie by sprawić ból, itd.


Przemoc psychiczna


Poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, nieustanna krytyka, wyzywanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, izolacja, groźba zabójstwa, domaganie się posłuszeństwa, przekleństwa, wrzaski, krzyki, trzaskanie rzeczami, rzucanie rzeczami, psucie rzeczy celowe i umyślne, straszenie, że się odejdzie i zabierze dzieci, szantaż, straszenie popłenieniem samobójstwa, wyzwiska itd.


Przemoc seksualna


Wymuszanie pożycia seksualnego (również w małżeństwie), molestowanie seksualne, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych itd.


Przemoc ekonomiczna


Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, zaciąganie długów bez wiedzy i zgody innych członków rodziny, niepłacenie alimentów, strasznie brakiem płacenia alimentów, odcięcia od pieniędzy itd.

Czy to dotyczy Ciebie?

Napisz do nas :[email protected]

Jest to przemoc w rodzinie i nie Ty jesteś jej winna.

0