Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

UK - Butterflies LTD non profit organisation                REGISTERED AT UK Register of Learning Providers

Registration number of Learning Providers in the UK (UKPRN) is 10066595

Nasza organizacja i nasz zespół

Fundacja UK – Butterflies LTD zrzesza osoby, które cechuje pasja, chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, potrzeba wsparcia oraz działania w celu niesienia pomocy innym. Kompatybilność zespołu daje możliwości fundacji na przygotowania kompleksowego projektu, który zarówno na etapie planowania, jak i samej realizacji będzie cechowała efektywność i skuteczność działania. Zaangażowanie lokalne brytyjskich ekspertów to również atut organizacji, które skuteczniej może dotrzeć do wybranej grupy docelowej, zna problemy grupy oraz może zaproponować środki i narzędzia realnie potrzebne wybranym osobom. Doświadczenie w realizacji podobnych działań pozwala zespołowi fundacji planować kolejne przedsięwzięcia.


Celem naszej organizacji jest uruchomienie Centrum Wsparcie Rodziny (CWR). Głównym celem CWR będzie udzielanie pomocy polskim obywatelom przebywającym w UK, mieszkających na terenie obszaru konsularnego Manchester (North-West) w obszarze, który jest niezagospodarowany i powołując się na badania przez nas przeprowadzone stanowi obszar, w którym Polacy nie mają wiedzy ani dostępu do informacji.


Jest to przede wszystkim : brak znajomości zasad brytyjskiego systemu opieki społecznej, szczególnie w sprawach rodzinnych, co przekłada się na nieufność i niechęć Polaków do kontaktów ze służbami socjalnymi w sytuacji zagrożeniu dobra lub bezpieczeństwa, np. dziecka.

Agata Delsaint – manager fundacji UK-Butteflies LTD. Zarządza organizacją, planując działania i przedsięwzięcia. Prowadzi także zajęcia.


Uważa, iż gospodarowanie czasem jest bardzo cenną umiejętnością. Nie można bowiem być „dobrym” dla wszystkich podopiecznych, zaniedbując własną rodzinę albo nawet sąsiadów. Ukończyła szereg kursów pozwalających jej wykonywać swoją pracę zgodnie z najwyższymi standardami. 

Jest osobą asertywną, żyjącą w zgodzie ze sobą i ze swoimi przekonaniami. Nie boi się wyznaczać granic i prezentować argumentów. Jej zdrowe podejście do rzeczywistości sprawia, że współpraca z nią układa się znakomicie.


Prowadzi polskie grupy, współpracując przede wszystkim z mamami i dziećmi. Organizatorka zajęć tanecznych dla dzieci oraz zajęć artystycznych. Jej pozytywna osobowość i umiejętność słuchania powoduje, iż ludzie łączą się ze sobą, myślą pozytywnie i są milsi. Agata pracuje także jako asystent nauczyciela języka angielskiego jako drugiego języka w polskiej grupie. Z Agatą zawsze dobra zabawa jest gwarantowana. Ludzie ją kochają .


Prywatnie mama Mii. Jest pełna pomysłów i sił do działania.

Aktywne słuchanie i pomoc drugiemu człowiekowi to jej dewiza.

Posiada DBS oraz Child and Adult protection certificate. Stale podnosi swoje kompetencje.

Anna Elias - pracuje z dziećmi i dorosłymi. Uważa, iż bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który potrzebuje naszej pomocy. Najlepsza zapłata za prace jest uśmiech i ciepłe słowo od osoby, która uzyskała pomoc – to właśnie Ania. Uważa, iż wolontariat może oddziaływać modyfikująco na osobowość wolontariusza. Jej motto to : dużo optymizmu i chęci do działania, motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, umiejętność wygospodarowania wolnej chwili.


Posiada DBS oraz Child and Adult protection certificate.

Prywatnie mama Patryka.

Robi przepyszne i przepiękne torty :)

Emilia Tymińska - właściciel studia fotograficznego Tyminska Photography. Robi to, co ją fascynuje. Zdjęcia to dla niej reportaż, w którym stara się uchwycić emocje, gesty, piękno ludzi i miejsc. Fotografia to dla niej - szczegóły, które składają się na wyjątkowość chwili. Dużo satysfakcji zawodowej dają jej zdjęcia dzieci, które wykonuje najczęściej podczas sesji studyjnych organizowanych u siebie w studio bądź u klienta. Uważa, iż dzieci mają w sobie naturalne piękno, ale często potrzeba odpowiedniego podejścia aby uwiecznić ich spontaniczność i charakter.

Ponieważ fotografia ją pasjonuje, stara się ciągle rozwijać swoje umiejętności i warsztat pracy. Mieszka i pracuje w Bradford.


Dzięki jej niesamowitemu podejściu do dzieci, bezustannemu zadowoleniu z życia, jest ona wspaniałym organizatorem warsztatów dla dzieci i prowadzącą zajęcia. Współpracuje z dziećmi i mamami, organizując różne zajęcia dla Polonii.


Prywatnie mama Olusia i Polci. Jest pełna pomysłów i sił do działania.

Aktywne słuchanie i pomoc drugiemu człowiekowi to jej dewiza.

Posiada DBS oraz Child and Adult protection certificate. Stale podnosi swoje kompetencje.

Zgodnie z raportem „Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą” z roku 2013 (ostatni dostępny raport polskiego MSZ w UK) określa problemy Polaków w Wielkiej Brytanii:

- brak znajomości zasad brytyjskiego systemu opieki społecznej, szczególnie w sprawach rodzinnych, co przekłada się na nieufność i niechęć Polaków do kontaktów ze służbami socjalnymi w sytuacji zagrożeniu dobra lub bezpieczeństwa, np. dziecka;

- nikła znajomość języka angielskiego, nierzadko jej pełny brak, co zmniejsza szanse na lepiej płatną pracę, dostęp do pomocy medycznej, a także uzależnia takie osoby od innych, naraża je na różne niebezpieczeństwa, np. ze strony nieuczciwych pośredników pracy;

- nieznajomość praw pracowniczych (płaca minimalna, nadgodziny, zaległości w wypłatach, urlopy, zwolnienia lekarskie, warunki BHP), co powoduje nierówne traktowanie;

- podatność na przestępcze działania ze strony nieuczciwych pośredników pracy (często jeszcze na etapie rekrutacji w Polsce), a także oszustów wyłudzających zasiłki;

- trudności w odnalezieniu się w wielokulturowym i wielonarodowym społeczeństwie;

Zgodnie z raportem „Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą” z roku 2013 (ostatni dostępny raport polskiego MSZ w UK) określa problemy Polaków w Wielkiej Brytanii:

- brak znajomości zasad brytyjskiego systemu opieki społecznej, szczególnie w sprawach rodzinnych, co przekłada się na nieufność i niechęć Polaków do kontaktów ze służbami socjalnymi w sytuacji zagrożeniu dobra lub bezpieczeństwa, np. dziecka;

- nikła znajomość języka angielskiego, nierzadko jej pełny brak, co zmniejsza szanse na lepiej płatną pracę, dostęp do pomocy medycznej, a także uzależnia takie osoby od innych, naraża je na różne niebezpieczeństwa, np. ze strony nieuczciwych pośredników pracy;

- nieznajomość praw pracowniczych (płaca minimalna, nadgodziny, zaległości w wypłatach, urlopy, zwolnienia lekarskie, warunki BHP), co powoduje nierówne traktowanie;

- podatność na przestępcze działania ze strony nieuczciwych pośredników pracy (często jeszcze na etapie rekrutacji w Polsce), a także oszustów wyłudzających zasiłki;

- trudności w odnalezieniu się w wielokulturowym i wielonarodowym społeczeństwie;Nasze działania zakładają :

- przygotowanie poradnika dla Polonii w UK wskazującej na zadania SS, zakres działań, procedury, kontakty, oferta dla osób (dzieci i rodzice) potrzebujących wsparcia na różnych płaszczyznach funkcjonowania rodziny;

- przygotowanie poradnika/informatora dla ofiar przemocy domowej,

- procedury i działania SS oraz wydawanie decyzji przez sądy (prawdy i mity o Social Service)

- Warsztaty dla Rodziców i Opiekunów - utworzenie bazy polskich rodzin zastępczych dla rodzin wraz z oferowanymi szkoleniami w sytuacjach, kiedy dzieci są odbierane rodzicom z różnych powodów socjalno-rodzinnych i umieszczane w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, tworzenie bazy rodzin zastępczych, pomoc w procedurach dotyczących stawania się rodziną zastępczą, promowanie idei bycia rodziną zastępczą wraz z informacjami prawnymi i organizacyjnymi.Nasze działania zakładają przeprowadzenie kampanii informacyjnej, która ma na celu przedstawienie zadań, uprawnień, obowiązków wynikających z działalności Social Service w Wielkiej Brytanii oraz wsparcie dla ofiar przemocy domowej. Wspieramy także osoby, którą starają się o adopcję bądź chciałyby zostać rodzicem zastępczym.

Na uwagę zasługują także kwestie edukacji dzieci i młodzieży z polskich rodzin.

- Niedostateczna liczba punktów nauczania języka polskiego (szkoły sobotnie) powoduje, iż w języku ojczystym mówi coraz mniej dzieci z rodzin migrantów zarobkowych. Bez stosownego wsparcia ze strony państwa polskiego sytuacja będzie się pogarszać. Nie lepiej jest ze znajomością języka angielskiego. Jej niski poziom powoduje opóźnienia w podjęciu nauki w szkołach brytyjskich, a w konsekwencji zły start i słabsze wyniki w nauce. - Poważne trudności w nauce pojawiają się także w adaptacji dzieci przeniesionych ze szkoły w Polsce do szkoły brytyjskiej i odwrotnie. Częste są przypadki alienacji i odrzucenia, występowania problemów psychologicznych, wychowawczych, etc.


Kierunki, jakie MSZ określa jako kluczowe dla Polonii w UK:

- sprawy społeczne: propagowanie wiedzy o prawie pracy w środowiskach migracji zarobkowej, funkcjonowanie w lokalnych społecznościach, podnoszenie skuteczności i aktywizacja organizacji polonijnych oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z władzami, policją, związkami zawodowymi i innymi instytucjami, zajmującymi się zwłaszcza problematyką pracy i przestrzegania praw pracowniczych przez pracodawców;

- wspieranie oświaty polonijnej:

promocję Polski i kultury polskiej wobec Polonii i przez Polonię;

- wspieranie inicjatyw kulturalnych Polonii, opiekę nad kombatantami i miejscami pamięci narodowej (cmentarze Gunnersbury oraz Highgate);


Powyższe zadania MSZ pokrywają się z zakresem działalności organizacji UK – Butterflies LTDZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

0