Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

UK - Butterflies LTD non profit organisation                REGISTERED AT UK Register of Learning Providers

Registration number of Learning Providers in the UK (UKPRN) is 10066595

Usefull documents in different languages


If your work with Eastern European


or you are an Eastern European who is looking for a help or support


please have a read or contact us: [email protected] in Polish or English

BWA DARE2 leaflet

Working with Roma

Social work with Roma

Employment of Roma

Engagement for Roma

Roma Women

Roma part 1

Roma part 2

Roma part 3

Roma Good Practise Guide part 1

Roma GPG part 2

Roma GPG part 3

Roma antiracism campaign

Po polsku - dla ofiar przemocy

Informator dla ofiar przemocy w UK po polsku

Po polsku - plan dla ofiar przemocy

In Czech - domestic violence

Rights of children in Czech

Safety plan for victimes of domestic violence - in Romanian

In Romanian - domestic violence

In Hungarian - domestic violence

Migration Yorkshire

Migration Yorkshire 2

Mediation at school

Report

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego korzystania ze scenariusza wypracowanego w ramach międzynarodowego projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ''Kompetencje Wychowawcze Przyszłości - Edukacja Alternatywna i Doskonalenie Zawodowe'' współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju (Program PO WER).


Już wkrótce kolejne 4 scenariusze do wykorzystania z następujących obszarów:


- Rodzaje przyjaźni. Kliki i grupy.Przemoc równieśnicza,


- Zdrowie seksulane młodzieży. Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności i związkach,


- Przemoc domowa. Rodzaje. Skutki. Wpływ przemocy na dziecko,


- Uzależnienia. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami. 

Nurturing Programme Scenariusz 1 z 6

Family Links Scenariusz 2 z 6

Friendship Scenariusz 3 z 6

0