Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

UK - Butterflies LTD non profit organisation                REGISTERED AT UK Register of Learning Providers

Registration number of Learning Providers in the UK (UKPRN) is 10066595

Celem tej współpracy jest przede wszystkim wsparcie dla dzieci i pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów. Ważnym zadaniem jest także pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz neutralizowanie patogennego oddziaływania rodziny na dzieci, a także pomoc w integracji rodziny z jej otoczeniem społecznym.


Pomoc powinna ograniczać się tylko do tego, co jest konieczne. Zwykle na początku praca nad rozwiązaniem problemów wymagać będzie większej energii i aktywności pomagającego, ponieważ większość dzieci nie jest zmotywowana do żadnych istotnych zmian (nie wiedzą, że są one możliwe i mogą od nich samych zależeć).


„Dziecko przychodzi na świat jako człowiek dobry. To świat dorosłych powoduje zmiany tego dobra, które w normach społecznych oceniane są jako złe. Współpraca wychowawców, opiekunów, całego systemu sprawowania opieki jest pewnym gwarantem, aby jakość wychowania i socjoterapii stawała się coraz lepsza” – powiedział Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

0