Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

UK - Butterflies LTD non profit organisation                REGISTERED AT UK Register of Learning Providers

Registration number of Learning Providers in the UK (UKPRN) is 10066595

Thank you for visiting our website. You will find some useful information regarding BREXIT and EU SETTLEMENT SCHEME in here

OISC accredited organisation N201900061

EUSS Level 1


If you or your client case is not straight forward

(15 mins case)


the person must be referred to the

Level 2 Immigration Adviser

ACT 39 Jeśli Twoje dziecko nie ma ważnego dokumentu, potrzebny jest mu paszport, a nie możesz uzyskać zgody drugiego rodzica, który ma pełnię praw, nie trzeba pozbawiać rodzica praw.


Wystarczy złożyć wniosek o wydanie specific issue order, czyli tzw. zgody zastępczej sądu.


Sąd, jeśli jest to w interesie dziecka, może wyrazić zgodę na wydanie paszportu bez zgody jednego, czy nawet dwójki rodziców.

Orzeczenie trzeba przedłożyć w konsulacie razem ze świadectwem 39 (certyfikat 39). W załączeniu wzór.


Jest to płatne w sądzie i u adwokata, tzw. family solicitor

ACT 39

Bradford University Presentation - summary

Organisation providing free support around EUSS in Bradford District commissioned by Bradford Metropolitan District Council

Bradford Metropolitan District Council Information

Bradford Metropolitan District Council Information EU Settlement Scheme

My situation

EU Settlement Scheme

Applying for Settled Status

Start your application for Settled Status

Evidence of UK residence

ID document scanner locations

Assisted Digital Service

Citizens’ Rights in a no deal

Visiting Europe after BREXIT

Driving in Europe After BREXIT

Pet Travel after BREXIT

Foreign Travel Advice

Sign up for EUSS updates at gov website

0