Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

UK - Butterflies LTD non profit organisation                REGISTERED AT UK Register of Learning Providers

Registration number of Learning Providers in the UK (UKPRN) is 10066595

EUSS BLOG POLACY W BRADFORD

EUSS BLOG POLACY W BRADFORD

view:  full / summary

EUSS - aktualizacja informacji

Posted by [email protected] on September 19, 2019 at 7:10 AM Comments comments (0)

Szanowni Państwo,

Nie było nas dłuższy czas, a spowodowane to było tym, że ilekroć zbierałyśmy się, żeby coś napisać, dopisać, przekazać Państwu, to systame nagle się zmieniał i to, o czym chciałyśmy już napisać, było nieaktualne. 

Na dzień dzisiejszy grupa EUSS Network Champions działająca pod patronatem Bradford Metropolitan District Coucil działa prężnie. Podczas spotkań grupy zastanawiamy się nad strategią wsparcia dla osób z krajów EU. Razem z Karoliną Dybałą, Dominiką Marcinkowską, Aleksandrą Marcinkowską, Dorotą Platą czuwamy nad tym, aby Polonia w Bradford była zabezpieczona nowym EU Settled Status.

POLSKA WERSJA SPECJALNIE DLA PAŃSTWA SKOPIOWANA DO PDF

www.uk-butterflies.com/19.09.2019.%20Informacje%20ze%20strony%20Home%20Office%20PL%20PDF-1.pdf


Oto link bezpośredni:


www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.pl


Pozdriwiamy! Zespół UK Butterflies LTD


PROCEDURA UZYSKANIA STATUSU OSIEDLONEGO

Posted by [email protected] on June 13, 2019 at 4:50 PM Comments comments (0)

Procedura uzyskania statusu osiedlonego

Ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie statusu osiedlonego to 30.06.2021 r.

W dniu 7 marca 2019 r. brytyjskie Home Office potwierdziło, iż system wnioskowania o statusu osiedlonego dla obywateli państw UE mieszkających w Wielkiej Brytanii zostanie oficjalnie uruchomiony 30 marca 2019 r.

Wniosek będą mogły złożyć osoby, które do końca okresu przejściowego, tj. 31.12.2020 r., zamieszkiwały terytorium UK przez 5 lat (w każdym roku co najmniej przez 6 miesięcy) oraz ich rodziny. W przypadku dalszej rodziny osoby te muszą zamieszkiwać w Wielkiej Brytanii dnia 31.12.2020, bliższa rodzina (małżonkowie, partnerzy, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie) mogą dołączyć po tej dacie.

Procedura uzyskania statusu osiedlonego będzie odbywała się elektroniczne przy pomocy aplikacji w systemie Android


Wypełnienie wniosku:

Przy pomocy smartfona, tableta bądź komputera (najszybciej za pomocą aplikacji elektronicznej w urządzeniu posiadającym technologię NFC)

- paszport biometryczny

- dowód osobisty – ze względu na brak cech biometrycznych będzie trzeba go wysłać pocztą tradycyjną

załadowanie do systemu fotografii paszportowej (innej niż w dokumencie)


Oświadczenie o niepopełnieniu przestępstwa – jeśli wnioskodawca posiada przeszłość kryminalną musi zadeklarować, jakie przestępstwo popełnił oraz czy był karany


Opłaty

- bez opłat dla osoby posiadającej status pre-settled lub prawo stałego pobytu

- uwaga – 21.01.2019 r. premier T. May ogłosiła, że opłata ta zostanie zniesiona

aplikacje rodzin rozpatrywane będą wspólnie

- każdy wypełnia indywidualnie, ale w imieniu dzieci i osób pozostających pod opieką wniosek składa ich opiekun


Aplikacja będzie powiązana z danymi HMRC oraz Department for Work and Pensions, zatem co do zasady osoby zatrudnione, płacące podatki, pobierające emerytury nie będą musiały dodatkowymi dokumentami udowadniać faktu zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii

Jeżeli konieczne przedstawienie dokumentów, to ich lista znajduje się na stronie https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence.

5. Decyzja przyznająca lub odmawiająca przyznania statusu osiedlonego – będzie możliwe odwołanie od decyzji

Dodatkowe informacje:

Nie jest przewidziane wydawanie „fizycznego” dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu osiedlonego.

Osoby posiadające status osiedlonego będą mogły wjeżdżać na teren UK na podstawie paszportu lub dowodu osobistego do 31.12.2025 r.


Rss_feed